About

Giant raintree

ต้มจามจุรี ฉำฉา หรือต้นก้ามปูนี้ คาดว่าปลูกโดยชาวอังกฤษที่เข้ามาทำกิจกรรมป่าไม้ในเขตล้านนา (บริษัท บอมเบย์ เบอร์มา) ราวปี พ.ศ. 2436 (ค.ศ. 1893)
เพราะเป็นต้นไม้ที่ปลดปล่อยไอน้ำตกลงมาใต้เรือนพุ่ม ทำให้เกิดความร่มเย็นตลอดเวลา เป็นที่นิยมของชาวตะวันตกที่ไม่คุ้นเคยกับอากาศเมืองร้อนเขตศูนย์สูตร
แต่เนื่องจากปลูกริมน้ำมาเป็นเวลานานทำให้ลำต้นโค่นเอนลงมาดังที่เห็นในปัจจุบัน

architecture

สถาปัตยกรรมของเดควัน ได้รับแรงบันดาลใจจากความงดงามของแม่น้ำปิง ความสวยงามของธรรมชาติ และที่สำคัญคือต้นฉำฉา ที่คาดว่ามีอายุกว่า 130 ปี ซึ่งอยู่คู่กับเดควันมาช้านาน เดควันจึงออกแบบโครงสร้างเป็นเรือนกระจกพร้อมเครื่องปรับอากาศทอดยาวไปตามแนวริมแม่น้ำปิง รวมถึงที่นั่งบริเวณระเบียงที่ซึ่งจะได้รับความร่มรื่นจากต้นฉำฉา เพื่อให้คุณลูกค้าได้เพลิดเพลินกับเมนูอาหารที่เดควันเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่าน

จากแนวคิด ALL DAY EATERY ของเดควัน ผสานเข้ากับการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบของบาร์เครื่องดื่มที่พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้หลงใหลในเสน่ห์ของเครื่องดื่มต่างๆ
พื้นที่บริเวณบาร์ของเดควันจึงโดดเด่นด้วยเครื่องกาแฟคุณภาพสูง พร้อมทั้งวัตถุดิบชั้นเยี่ยมที่พร้อมจะเปลี่ยนให้เป็นเครื่องดื่มแสนพิเศษสำหรับลูกค้าทุกท่าน
อีกทั้งยังมีชุดเก้าอี้ที่หลากหลาย เพื่อเพิ่มความสบายตลอดเวลาในมื้ออาหารของคุณ